ΟΛΟΙΜΑΖΙ ΟΛΟΙΟΝΤΑΜΑ • ВСЕ ВМЕСТЕ • ΠΑΝΤΑΜΑΖΙ ΠΑΝΤΑΟΝΤΑΜΑ • ВСЕГДА ВМЕСТЕ • ΟΛΟΙΜΑΖΙ ΟΛΟΙΟΝΤΑΜΑ • ВСЕ ВМЕСТЕ • ΠΑΝΤΑΜΑΖΙ ΠΑΝΤΑΟΝΤΑΜΑ

Банковские реквизиты

Официальное название:
Автономная некоммерческая организация «Автономный греческий клуб «РОМИОСИНИ»
Юридический и почтовый адрес: 101000, г.Москва, ул.Маросейка д.6/8, строение 1, офис 23
ОГРН:  1137799008060
ИНН/КПП: 7743110380/774301001