ΟΛΟΙΜΑΖΙ ΟΛΟΙΟΝΤΑΜΑ • ВСЕ ВМЕСТЕ • ΠΑΝΤΑΜΑΖΙ ΠΑΝΤΑΟΝΤΑΜΑ • ВСЕГДА ВМЕСТЕ • ΟΛΟΙΜΑΖΙ ΟΛΟΙΟΝΤΑΜΑ • ВСЕ ВМЕСТЕ • ΠΑΝΤΑΜΑΖΙ ΠΑΝΤΑΟΝΤΑΜΑ

Цели и задачи

Все вместе                       Ολοι μαζι                      Ολλ ονταμαν

 1. Объединение греческой диаспоры
 2. Сохранение и развитие этнокультурного самосознания, традиций, языка, песен, танцев.
 3. Сохранение истории  понтийских греков и памяти предков
 4. Поддержка греческой церкви и православия
 5. Поддержка малоимущих, инвалидов и нуждающихся членов диаспоры
 6. Поддержка греческой молодежи
 7. Объединение, знакомства и общение детей диаспоры
 8. Содействие в расширении сфер общения между членами диаспоры
 9. Отстаивание интересов членов клуба в государственных и общественных организациях России и Греции
 10. Помощь в организации памятных семейных событий
 11. Cоставление и ведение базы греческой диаспоры
 12. Налаживание бизнес связей среди диаспоры и членов клуба руководствуясь принципом – зачем платить чужим – надо чтобы свои зарабатывали!
 13. Издание газеты, книг, CD и DVD

 

1. Συσπείρωση της  Ελληνικής  Διασποράς
2. Διατήρηση και ανάπτυξη της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας , τις παραδόσεις , της γλώσσας , τραγούδια και χορούς .
3.  Η διατήρηση της ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου και της μνήμης των προγόνων
4. Υποστήριξη για την Ελληνική  Εκκλησία και την Ορθοδοξία
5. Υποστήριξη για το χαμηλό εισόδημα , άτομα με αναπηρία και άπορους μέλη της διασποράς
6. Υποστήριξη για την Ελληνική Νεολαία
7. Συσπείρωση, γνωριμία και κουβέντα μεταξύ παιδιών της Διασποράς
8. Παροχή βοήθειας στην επέκταση των περιοχών της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της διασποράς
9. Προώθηση των συμφερόντων των μελών στις κρατικές και δημόσιες οργανώσεις  Ρωσίας και  Ελλάδας
10. Βοήθεια στην οργάνωση αξέχαστων οικογενειακών εκδηλώσεων
11. Σύνταξη και διατήρηση μιας βάσης δεδομένων της Ελληνικής Διασποράς
12. Δημιουργία επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των μελών της διασποράς και της αρχής της λέσχης — Γιατί να  πληρώνεις τους ξένους-οι δικοί μας πρεπει να κερδίζουν!   13.Έκδοση εφημερίδας , βιβλίων , CD και DVD